BYKdb

Dataset for cluster orphancd of phylum candidatus-marinimicrobia

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                               *************************************************
-------------------------------EQLKQVEERLRVSEDSLRTFQQREGVVNLDEASKNLLDQLSNFESEYYS
aliantfayeyykqdlersrgamsevksfil                                                 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
AMAELEINEQQLKYLTRELDIKEKELLNNFIQTANPLILELQTKIAKLEASVVEAIAKGIDENAPQIQTIKVQMDKMKER
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
LNQETRMLISRGYIPGPSDPLSINQSMLEDVIKLRIGQILLQSKAREFKKLVDHYSKELEKLPQVIITFTRLERERLVNE
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
NIYMLMKNKYEESRITEASQISNVYVIDQSVPPKYPVSPKKKMNVLLGGILGLGLGIGIIFLKEFLDNTIKTKEDLVKKG
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
ITTLAVIPEIDEMKTAKKARSVNNTEVSQYQSRLITHFDPKSPVSEAYRSMRTNIELSGVDKSIKSVVITSAGPGEGKST
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**:*****************************************************************************
TIsNLAIAFAQMDQKTLLVDTDMRRPVLQKVFKVPRVPGIADIITGTNTIEECIHETSVENLYILPSGNLPPNPSEMLGS
  a                                                                             

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
KKMREIYQTLTEQYDKIFFDAPPIIAVTDASLLAKLCDGLVVVVKSGVTHDEALDQVQNIVQQIKLPMLGAVINAITPKH
                                                                                

       570        
....:....|....:...
******************
MKGGSYYYYYRYMNYQYK
                  
© 1998-2019